[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.3.1 Řešení O úroveň výše: 2.5 Geometrická optika 2 Pokračovat: 2.5.4.1 Řešení

2.5.4 Průchod světelného paprsku rozhraním dvou prostředí ve shodě s Fermatovym principem

Zadání: Dvě různá optická prostředí s indexy lomu $n_{1}$$n_{2}$ jsou oddělena rovinným rozhraním. Určete, kterým směrem má postupovat světelný paprsek, aby z daného bodu $A$ v prvním prostředí dospěl do bodu $B$ v prostředí druhém v co nejkratším čase.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17