[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.1.1 Řešení O úroveň výše: 2.5 Geometrická optika 2 Pokračovat: 2.5.2.1 Řešení

2.5.2 Rotující rovinné zrcadlo a obraz světelného zdroje

Zadání: Na rovinné zrcadlo dopadá ze světelného zdroje kolmo světelný paprsek tak, že po odrazu vytvoří na stínidle, které je ve vzdálenosti od zrcadla $d =5$ m a je rovnoběžné se zrcadlem, světelnou stopu. Zrcadlo uvedeme do rovnoměrného otáčivého pohybu okolo svislé osy tak, že za každou sekundu vykoná 10 otáček. Vypočítejte, jakou rychlostí se bude pohybovat světelná stopa na stínidle a jaká bude tato rychlost v tom místě stínidla, které je k zrcadlu nejblíže?Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17