[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.2.3 Zvětšení příčné, podélné O úroveň výše: 2.5 Geometrická optika 2 Pokračovat: 2.5.1.1 Řešení

2.5.1 Předmět v bazénu

Zadání: Pozorovatel stojí na okraji bazénu, ve kterém je hloubka vody $h = 2,81 \mathrm {m}$, pozoruje předmět ležící na jeho dně. V jaké hloubce $h'$ se vytvoří obraz pozorovaného předmětu, když směr, ve kterém pozorovatel pozoruje obraz, svírá s kolmicí na hladině vody úhel $\alpha = 60^{\mathrm {o}}$.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17