[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.2.1 Odvození zobrazovací rovnice O úroveň výše: 2.5.0.2 Lom kulovou lámavou Pokračovat: 2.5.0.2.3 Zvětšení příčné, podélné

2.5.0.2.2 Zobrazovací rovnice pro zrcadla

Vztahu pro lom světla

\begin{displaymath}
N\sin \varepsilon = N'\sin \varepsilon'
\end{displaymath}

můžeme použít i pro odraz. Poněvadž pro úhel odrazu platí $\varepsilon'' = -\varepsilon$ , vychází po dosazení $\varepsilon' =
-\varepsilon''$

\begin{displaymath}
N' = -N.
\end{displaymath}

Pak dostáváme po zkrácení $N$ pro kulové zrcadlo rovnici
\begin{displaymath}
\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{r},
\end{displaymath} (2.53)

což je zobrazovací rovnice pro zrcadla čili tzv. zrcadlová rovnice; přitom značí $x$ vzdálenost bodu $X$ od bodu $V$, $x'$ vzdálenost bodu $X'$ od bodu $V$ a $r$ poloměr křivosti. Tyto vzdálenosti měříme kladné od bodu $V$ směrem dopadajícího paprsku, tedy vpravo. Proto u zrcadla dutého bude pro skutečný bod $x$, $x'$ i $r$ záporné, u zrcadla vypuklého $x < 0$, $x' > 0$ a $r > 0$. Při zobrazování odrazem se musíme stejně jako při zobrazování lomem omezit na Gassův prostor. Pro ohniskové vzdálenosti dostáváme

\begin{displaymath}
f = \frac{r}{2},\qquad f' = \frac{r}{2} = f,
\end{displaymath}

tedy u zrcadla dutého je $f$ a $f'$ záporné, u vypuklého kladné a ohniska $F$ a $F'$ splývají. Zrcadlovou rovnici lze psát proto ve tvaru

\begin{displaymath}
\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f},
\end{displaymath}

tj. ve tvaru Gaussově, nebo po zavedení vzdáleností od ohnisek $q$ a $q'$ ve tvaru Newtonově

\begin{displaymath}
qq' = f^2.\\
\end{displaymath}

Ze zrcadlové rovnice vychází pro duté zrcadlo:
x $-\infty$ $2f$ $f$ $\frac{f}{2}$ $0_{-}$ $0_{+}$ $-f$ $+\infty$
x' $f$ $2f$ $\pm \infty$ $-f$ $0_{+}$ $0_{-}$ $\frac{f}{2}$ $f$
;

Přitom $f$ je záporné. Vyjádřeme ještě tyto výsledky přehledně slovy:
Když postupuje předmět z nekonečna k zrcadlu, pohybuje se obraz od ohniska vstříc předmětu a setkají se v dvojnásobné vzdálenosti ohniskové. Když se předmět pohybuje dále k ohnisku, postupuje obraz dále až do nekonečna. Ve všech těchto případech je $x$ i $x'$ záporné, a tedy předmět i obraz je skutečný. Když se předmět pohybuje od ohniska k zrcadlu, a když přijde předmět do vrcholu zrcadla, kryje se tam se svým obrazem. Po celé této dráze je $x'$ kladné, a tedy obraz je neskutečný. Když dopadají na zrcadlo sbíhavé paprsky , tzn. že předmět je za zrcadlem, tedy neskutečný, pak se po odrazu paprsky sbíhají mezi zrcadlem a ohniskem, obraz je skutečný.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.0.2.1 Odvození zobrazovací rovnice O úroveň výše: 2.5.0.2 Lom kulovou lámavou Pokračovat: 2.5.0.2.3 Zvětšení příčné, podélné
Milan Šiňor
2000-02-17