[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.4.4.1 Řešení O úroveň výše: 2.4 Geometrická optika 1 Pokračovat: 2.4.5.1 Řešení

2.4.5 Zobrazení brýlemi

Jistý člověk vidí bez brýlí ostře předměty v mezích vzdáleností $d_1$$d_2$ ($d_1< d_2$) od oka.

a)
Jakých brýlí použije, aby viděl ostře předměty od oka velmi vzdálené?

b)
Jakých brýlí použije, aby zmenšil svou nejkratší vzdálenost zřetelného vidění na $d$ ($d< d_1$)?

c)
Určete intervaly vzdálenosti předmětu od oka, ve kterých vidí člověk zřetelně předmět, použije-li 1) prvních nebo 2) druhých brýlí.

Řešte nejprve obecně, potom pro hodnoty $d=0,25$m, $d_1 =
0,50$m, $d_2 = 3$m, $d' = 2$m.

Označení veličin:

Vzdálenost předmětu od středu čočky ...a.
Vzdálenost obrazu od středu čočky ...$b$.
Ohnisková délka čoček ...$f$.
Optická mohutnost ...$D$.
Veličiny příslušné čočkám brýlí užívaných pro zřetelné vidění předmětů velmi vzdálených (první brýle) označíme indexem 1. Veličiny příslušné čočkám druhých brýlí označíme indexem 2.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17