[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.4.1.1 Řešení O úroveň výše: 2.4 Geometrická optika 1 Pokračovat: 2.4.2.1 Řešení

2.4.2 Pozorování Měsíce hvězdářským dalekohledem

Zadání:

Pozorovatel pozoruje Měsíc hvězdářským dalekohledem, jehož objektiv má ohniskovou vzdálenost $f_1$ a okulár ohniskovou vzdálenost $f_2$, $f_1\gg f_2$. Okem vidí pozorovatel průměr Měsíce v zorném úhlu $\alpha=$ 30'. Vzdálenost zřetelného vidění bez akomodace pro pozorovatele je $d$.

a)
Určete vzdálenost objektivu od okuláru, jestliže pozorovatel pozoruje okulárem obraz Měsíce ve vzdálenosti $d$ od oka.

Nakreslete náčrtek.

Určete průměr pozorovaného obrazu. Předpokládáme, že optický střed oka pozorovatele splývá se středem okuláru.

b)
Určete vzdálenost objektivu od okuláru, jestliže pozorovatel pozoruje skutečný obraz Měsíce vytvořený na projekční stěně kolmé k optické ose dalekohledu ve vzdálenosti $d$ od okuláru.

Nakreslete náčrtek.

Určete průměr pozorovaného obrazu. Řešte nejprve obecně, potom pro hodnoty $f_1 =$ 2m,$f_2 =$ 0,05m, $d =$ 0,25m, $\alpha=$ 30'. Při řešení uvažte, že úhel $\alpha$ je velmi malý.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17