[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.10.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.11.1 Řešení

2.3.11 Magnetoakustické vlny ***

Zadání: Magnetoakustické vlny (zvukové vlny v plazmatu v přítomnosti magnetického pole) splňují disperzní relaci:

\begin{displaymath}\left[\omega^2 - (\textbf{k}\cdot {\bf v}_A^2)\right]\left[\o...
...2 (v_A^2 + v_c^2) + v_c^2 k^2 ({\bf k}\cdot {\bf v}_A^2)\right]\end{displaymath}

Rychlost \(v_A\) se nazývá Alfvénova rychlost a má směr magnetického pole. Rychlost \(v_c\) je normální rychlost zvuku v prostředí. Nalezněte polární graf závislosti fázové rychlosti \(v_f = \omega/k\) (vzdálenost od centra grafu) vln na směru šíření vlny \({\bf k}/k\) (polárním úhlu \(\varphi = {\bf e}_1 {\bf k}/k\)). Diskutujte různé možnosti.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17