[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.11 Magnetoakustické vlny *** O úroveň výše: 2.3.11 Magnetoakustické vlny *** Pokračovat: 2.3.12 Vlnový balík ***

2.3.11.1 Řešení

Z disperzní rovnice nejprve určíte úhlovou frekvenci \(\omega(k)\). Pro \(\omega^2\) naleznete snadno tři řešení. První závorka je lineární v \(\omega^2\) a druhá závorka kvadratická v \(\omega^2\). Tato tři řešení představují tři základní větve disperzní relace: tzv. Alfvénovu magnetoakustickou vlnu (AW), rychlou zvukovou vlnu (F - Fast) a pomalou magnetoakustickou vlna (S - Slow). Vaším úkolem je vykreslit polární diagram \(v_f(\varphi)\). V tomto diagramu je \(v_f = \omega/k\) fázová rychlost šíření rozruchu a úhel \(\varphi\) je úhel mezi vnějším magnetickým polem a směrem šíření. V disperzní relaci je "skryt" v členu \({\bf k}\cdot{\bf v}_A = kv_A
\cos\varphi\).

mag_ak_1.gif

mag_ak_3.gifMilan Šiňor
2000-02-17