[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.9 Elektromagnetická vlna v plazmatu O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.10.1 Řešení

2.3.10 Elektromagnetická vlna ve vodiči **

Zadání: Ve vodiči podléhá elektromagnetická vlna disperzní relaci:

\begin{displaymath}\omega^2 = c^2 k^2 - {\rm i}c^2\gamma\mu\omega\ .\end{displaymath}

Určete reálnou a komplexní část vlnového vektoru a koeficient prostorového útlumu vlny (skinovou hloubku).

Předpoklady: Pro jednoduchost předpokládejte, že vodivostní člen v disperzní relaci je dominantní, tj. člen \(\omega^2\) můžete zanedbat.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17