[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.8.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.10 Elektromagnetická vlna ve

2.3.9 Elektromagnetická vlna v plazmatu **

Zadání: Standardní disperzní relace rovinné elektromagnetické vlny \(\omega^2 = c^2 k^2\) je při průchodu světla plazmatem modifikována na tvar \(\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2\). Veličina \(\omega_p\) se nazývá plazmová frekvence (jde o frekvenci oscilací elektronů kolem iontů). Nalezněte závislost \(\omega(k)\) a diskutujte její průběh. Určete fázovou a grupovou rychlost šíření této vlny.

Průběh disperzní relace:

\begin{displaymath}\omega (k) = \sqrt{\omega_p^2 + c^2k^2} = ck \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{c^2 k^2}}\end{displaymath}

Z grafu je zřejmé, že vlna se šíří jen pro frekvence \(\omega >
\omega_p\). Při nižších frekvencích elektromagnetické vlny se elektrony prostředí totiž "stihnou" rozkmitat a vlna je absorbována, plazma je pro takovou vlnu neprůhledné. Rychlosti šíření:

\begin{displaymath}v_f = \frac{\omega}{k} = c\sqrt{1+\frac{\omega_p^2}{c^2 k^2}}= c\sqrt{1+\frac{\omega_p^2\lambda^2}{4\pi^2c^2}}\ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{c}{\sqrt{1+\frac{\omega_p^2\lambda^2}{4\pi^2c^2}}}\ .\end{displaymath}

Poznámka: Povšimněte si, že fázová i grupová rychlost závisí na vlnové délce vlny (disperze!). Fázová rychlost je větší než rychlost světla, grupová rychlost je menší než rychlost světla. Povšimněte si také, žse platí \(v_f v_g = c^2\)! Toto je obecný vztah platící širokou třídu vln.Milan Šiňor
2000-02-17