[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.7.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.8.1 Řešení

2.3.8 Vlna na hluboké vodě (krátké vlnové délky) **

Zadání: Vlny krátkých vlnových délek na vodním povrchu splňují disperzní relaci \(\omega = \sqrt{\sigma k^3/\rho}\). Povšimněte si, že pro krátké vlny disperzní relace závisí na povrchovém napětí \(\sigma\). Nalezněte fázovou a grupovou rychlost vlnění v závislosti na vlnové délce. Jaké jsou tyto rychlosti pro vlnu s \(\lambda =1\) cm?

Další údaje: povrchové napětí \(\sigma = 73\times 10^{-3}\) N/m, hustota \(\rho = 1000\) kg m\(^{-3}\).Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17