[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.7 Vlna na hluboké O úroveň výše: 2.3.7 Vlna na hluboké Pokračovat: 2.3.8 Vlna na hluboké

2.3.7.1 Řešení

Vyjdeme ze vztahu \(\omega = \sqrt{gk}\):

\begin{displaymath}v_f = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}} = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}\ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{1}{2}\sqrt{\f...
...= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}= \frac{3}{2}\ v_f\ .\end{displaymath}

Poznámka: Větší vlnové délky se tedy šíří rychleji. Zkuste vypočíst například rychlost šíření vln s \(\lambda = 5\) m a s \(\lambda = 10\) m.Milan Šiňor
2000-02-17