[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.6.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.7.1 Řešení

2.3.7 Vlna na hluboké vodě (dlouhé vlnové délky) **

Zadání: Z nalezené disperzní relace odvoďte vztahy pro fázovou a grupovou rychlost (rychlost obálky) dlouhých vln na hluboké vodě v závislosti na vlnové délce.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17