[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.3.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.4.1 Řešení

2.3.4 Elektromagnetické pole slunečního záření u naší Země

Zadání: Z hodnoty intenzity záření Slunce u naší Země (\(I = 1.4\) kW/m\(^2\)) určete velikost elektrického a magnetického pole Slunce v blízkosti naší Země.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17