[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.4 Elektromagnetické pole slunečního O úroveň výše: 2.3.4 Elektromagnetické pole slunečního Pokračovat: 2.3.5 Směrový diagram

2.3.4.1 Řešení

V elektromagnetické vlně ve vakuu jsou vektory elektrické intenzity a magnetické indukce navzájem kolmé. Intenzita záření je dána Poyntingovým vektorem, pro jehož velikost platí \(I =\left\vert \textbf{S} \right\vert = EH = EB/\mu_0\). Dalším užitečným vztahem je \(E/B = c\). Oba vztahy plynou okamžitě z Maxwellových rovnic (postačí dosadit rovinnou vlnu). Kombinací těchto vztahů vypočteme snadno hodnoty \(E\) a \(B\).

Výsledek: \(E = 726\) V/m, \(B = 2.4\times10^{-6}\) T.

Poznámka: Možná se Vám zdá hodnota intenzity elektrického pole ve slunečním světle příliš vysoká. Musíte si ale uvědomit, že sám emisní akt trvá určitou dobu a část vlny odpovídající jednomu emisnímu aktu má konečnou délku. Poměřovat intenzitu ve Voltech na metr proto moc nevypovídá o skutečných poměrech ve vlně.Milan Šiňor
2000-02-17