[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.3 Teplota Slunce (Stefan-Boltzmannův O úroveň výše: 2.3.3 Teplota Slunce (Stefan-Boltzmannův Pokračovat: 2.3.4 Elektromagnetické pole slunečního

2.3.3.1 Řešení

Známe-li intenzitu záření Slunce u naší Země, můžeme určit celkový výkon Slunce \(P = 4\pi R_{ZS}^2 I_Z\). Z celkového výkonu spočteme intenzitu vyzařování na povrchu Slunce \(I_S =
\frac{P}{4\pi R_S^2}\). Ta je podle Stefan Boltzmannova zákona rovna \(\sigma T^4\). Pro teplotu na povrchu tak vychází:

\begin{displaymath}T = \sqrt[4]{\frac{I_Z R_{ZS}^2}{\sigma R_S^2}}\ .\end{displaymath}

Výsledek: Teplota povrchu Slunce je cca 5800 K.Milan Šiňor
2000-02-17