[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.3.2.1 Řešení O úroveň výše: 2.3 Vlny 2 Pokračovat: 2.3.3.1 Řešení

2.3.3 Teplota Slunce (Stefan-Boltzmannův zákon)

Zadání: Odhadněte teplotu povrchu Slunce ze známé intenzity záření u naší Země (\(I = 1.4\) kW/m\(^2\)).

Další údaje: Vzdálenost Země - Slunce \(R_{ZS} = 150\times
10^6\) km, poloměr Slunce \(R_S = 700\ 000\) km.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17