[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.2.0 Přehled vztahů O úroveň výše: 2.2 Vlny 1 Pokračovat: 2.2.1.1 Řešení

2.2.1 Amplituda a energie kulové a kruhové vlny

Zadání: Amplituda i intenzita se u kruhových i kulových vln zmenšují se vzdáleností od centra vlny. Nalezněte tuto závislost.

Návod: Výkon vyzařovaný zdrojem je konstantní. Se zvětšující se vzdáleností od zdroje roste počet kmitajících částic a jejich energie je proto stále menší. Energie kmitajících částic je úměrná kvadrátu amplitudy

\begin{displaymath}W \sim A^2;\qquad A~\sim \sqrt{W},\end{displaymath}

počet částic mezi dvěma sousedními hřebeny vlny roste podle geometrie vlny.

cir_wave.gifSubsections

Milan Šiňor
2000-02-17