[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.2 Vlny 1 O úroveň výše: 2.2 Vlny 1 Pokračovat: 2.2.1 Amplituda a energie

2.2.0 Přehled vztahů

KULHÁNEK P.: Fyzika II: Vlny.
http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/vlny.html

TOLAR J.: Vlnění, optika a atomová fyzika (pracovní verse): Kap. 2, 3, 5.
http://www.fjfi.cvut.cz/k402/Milan Šiňor
2000-02-17