[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.2.1 Amplituda a energie O úroveň výše: 2.2.1 Amplituda a energie Pokračovat: 2.2.2 Podélná vlna v davu

2.2.1.1 Řešení

Pro kulově symetrickou vlnu je počet částic mezi dvěma sousedními hřebeny vlny v dosti velké vzdálenosti od zdroje úměrný objemu této části rozvlněné oblasti:

\begin{displaymath}N \sim V~\sim 4\pi r^2\lambda \sim r^2.\end{displaymath}

Energie připadající na jednu částici proto klesá (stejně tak jako intenzita vlnění) jako \(1/r^2\) a amplituda

\begin{displaymath}A \sim \sqrt{W} \sim 1/r.\end{displaymath}

Pro kruhovou vlnu je výpočet analogický

\begin{displaymath}N \sim S~\sim 2\pi r\lambda \sim r.\end{displaymath}

Energie připadající na jednu částici proto klesá (stejně tak jako intenzita vlnění) jako \(1/r\) a amplituda jako \(1/\sqrt{r}.\)

Výsledek:


kulová vlna: 		\(I \sim 1/r^2,\) 		\(A \sim 1/r;\)

kruhová vlna: \(I \sim 1/r,\) \(A \sim 1/\sqrt{r}.\)Milan Šiňor
2000-02-17