[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.6.1 Řešení O úroveň výše: 2.1 Kmity Pokračovat: 2.1.7.1 Řešení

2.1.7 Kmity hustoměru plovoucího v kapalině

Zadání: Hustoměr hmotnosti $m$ plovoucí v kapalině o hustotě $\rho$ byl rozkmitán podél své osy. Z kapaliny vyčnívá stále trubka hustoměru tvaru válce o průměru $d$. Dokažte, že hustoměr koná harmonické kmity a vypočítejte jejich frekvenci. Vnitřní tření a pohyb kapaliny zanedbejte.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17