[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.6 Kmity misky na O úroveň výše: 2.1.6 Kmity misky na Pokračovat: 2.1.7 Kmity hustoměru plovoucího

2.1.6.1 Řešení

Amplitudu $A$ kmitavého pohybu určíme ze vztahu

\begin{displaymath}
A=x-y,
\end{displaymath} (2.10)

kde $x$ značí největší prodloužení kmitající pružiny a
\begin{displaymath}
y=\frac{g(m_1+m_2)}{k}
\end{displaymath} (2.11)

její prodloužení, když je na ní zavěšena miska se závažím (střední prodloužení pružiny při jejím kmitání). Je třeba stanovit $x$.

Při největším prodloužení má pružina potenciální energii pružnosti

\begin{displaymath}
W_{pmax}=\frac12kx^2,
\end{displaymath} (2.12)

která je součtem tří energií:

a)
Energie $W_{po}$ pružiny, na níž je zavěšena miska (počáteční stav). Platí pro ni
\begin{displaymath}
W_{po}=\frac12 kx_0^2,
\end{displaymath} (2.13)

kde
\begin{displaymath}
x_0=\frac{gm_1}{k}
\end{displaymath} (2.14)

značí prodloužení pružiny se zavěšenou miskou.

b)
Kinetická energie $W_k$ odpovídající rychlosti $v_1$, kterou se při dopadu závaží začne miska se závažím pohybovat,
\begin{displaymath}
W_k=\frac12 (m_1+m_2)v_1^2.
\end{displaymath} (2.15)

c)
Změna $\Delta W_t$ potenciální energie tíhové, když miska se závažím klesne o délku $x-x_0$:
\begin{displaymath}
\Delta W_t=g(m_1+m_2)(x-x_0).
\end{displaymath} (2.16)

Je třeba ještě stanovit $v_1$ ve vztahu (15). Při dopadu na misku má závaží rychlost $v=\sqrt{2gh}$ a ze zákona zachování hybnosti plyne
\begin{displaymath}
v_1=\frac{m_2}{m_1+m_2}\sqrt{2gh}.
\end{displaymath} (2.17)

Do vztahu

\begin{displaymath}
W_{pmax}=W_{po}+W_k+\Delta W_t
\end{displaymath}

dosadíme z (12), (13), (15) a (16), za $x_0$ z (14) a za $v_1$ z (17). Po úpravě dostaneme kvadratickou rovnici pro určení veličiny $x$:

\begin{displaymath}
kx^2-2g(m_1+m_2)x-\left[\frac{2m_2^2gh}{m_1+m_2} -\frac{m_1g^2(
m_1+2m_2)}{k}\right]=0.
\end{displaymath}

Podmínce úlohy vyhovuje větší z obou reálných řešení této rovnice, tedy
\begin{displaymath}
x=\frac{g(m_1+m_2)}{k}+\sqrt{\frac{ g^2m_2^2}{k^2}
+\frac{2ghm_2^2}{k(m_1+m_2)}}.
\end{displaymath} (2.18)

Do (10) dosadíme z (18) a (11) a dostaneme

\begin{displaymath}
A=\sqrt{\frac{g^2m_2^2}{k^2} + \frac{2ghm_2^2}{k(m_1+m_2)}}.
\end{displaymath}

Výsledek: $A\simeq 0,21$m.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.6 Kmity misky na O úroveň výše: 2.1.6 Kmity misky na Pokračovat: 2.1.7 Kmity hustoměru plovoucího
Milan Šiňor
2000-02-17