[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.5.1 Řešení O úroveň výše: 2.1 Kmity Pokračovat: 2.1.6.1 Řešení

2.1.6 Kmity misky na pružině po dopadu závaží

Zadání: Na pružině o tuhosti $k$ je zavěšena miska hmotnosti $m_1$. Z výšky $h$ nad rovinou misky uvolníme závaží o hmotnosti $m$2, které dopadne na misku. Po dopadu závaží na misku začne miska se závažím konat ve svislém směru harmonický pohyb. Určete jeho amplitudu. Řešte nejprve obecně, potom pro hodnoty $m_1 = 0,9$kg, $m_2=0,1$kg, $h = 0,1$m, $k = 5,0$kg.s$^{-2}$, $g =
9,8$m.s$^{-2}$.

Návod: Dopad závaží na misku považujte za dokonale nepružný.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17