[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.5 Maxwellovo kyvadlo O úroveň výše: 2.1.5 Maxwellovo kyvadlo Pokračovat: 2.1.6 Kmity misky na

2.1.5.1 Řešení

a)
Ze zákona zachování energie máme

\begin{displaymath}
Mgs=\frac12I\omega_0^2+\frac12Mv^2,~~~~I=\frac12MR^2,~~~~
v=r\omega_0,
\end{displaymath}

po dosazení a úpravě dostaneme
\begin{displaymath}
\omega_0=\frac{2}{R}\sqrt{\frac{gs}{1+2(r/R)^2}}.
\end{displaymath} (2.8)

b)
Energie translačního pohybu disku v okamžiku, kdy $s = 0,50$m, je

\begin{displaymath}
E_1=\frac12Mv^2,
\end{displaymath}

dosazením $v=r\omega_0$, použitím vztahu (8) a úpravou máme

\begin{displaymath}
E_1=\frac{Mgs}{1+(1/2)(R/r)^2}.
\end{displaymath}

Jaké další druhy energie určíme? Určíme energii $E_2$ rotačního pohybu a celkovou kinetickou energii disku $E_3$:

\begin{displaymath}
E_2=\frac{Mgs}{1+2(r/R)^2},~~~~~E_3=E_1+E_2=Mgs.
\end{displaymath}

Požadované podíly jsou

\begin{displaymath}
p_1=\frac{E_1}{E_2}=2\left(\frac{r}{R}\right)^2,~~~~p_2=
\fr...
...{E_3} =\left(1+\frac12\left(\frac{R}{r}\right)^2
\right]^{-1}.
\end{displaymath}

c)
Označíme-li tahovou sílu v jednom vlákně $T$, potom z pohybové rovnice translačního pohybu disku

\begin{displaymath}
Mg-2T=M\varepsilon r
\end{displaymath}

určíme

\begin{displaymath}
T=\frac{Mg}{2(1+2(r/R)^2)},
\end{displaymath}

kde za $\varepsilon$ (úhlové zrychlení disku) jsme dosadili výraz

\begin{displaymath}
\varepsilon=g\frac{r}{R^2/2+r^2}.
\end{displaymath}

Pro dané hodnoty $T\simeq 2$N.

d)
Ze zákona zachování energie v poloze disku podle obrázku 9 platí

\begin{displaymath}
\frac12 I_A\omega'^2=MgH+Mgr\sin \varphi.
\end{displaymath}

Z toho určíme
\begin{displaymath}
\omega'=\frac{2}{R}\sqrt{gH\frac{1+(r/H)\sin
\varphi}{1+2(r/R)^2}}.
\end{displaymath} (2.9)

Počátek souřadnicové soustavy ($O, x, y$) (obr. 8 a 9), umístíme do bodu $A$, osa $y$ je daná přímkou $AA_1$, osa $x$ má směr z bodu $A$ doprava. Pak platí

\begin{displaymath}
x=-r \cos \varphi,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
y=H+r\sin \varphi,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
v_x=\mbox{d}x/\mbox{d}t =r\omega' \sin \varphi,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
v_y=\mbox{d}y/\mbox{d}t=r\omega' \cos \varphi,
\end{displaymath}

kde $\omega'=\mbox{d}\varphi /\mbox{d}t$.

V případě $r/H\ll 1$ se výraz (9) zjednoduší. Pak veličina $\omega'$ není funkcí úhlu $\varphi$ a

\begin{displaymath}
\omega'=\omega_m=\frac{2}{R}\sqrt{\frac{gH}{1+2(r/R)^2}}.
\end{displaymath}

Pro pohyb disku dolů platí

\begin{displaymath}
x=-r,~~~y=H+r\varphi,~~~v_x=0,~~~v_y=r\omega'.
\end{displaymath}

Pro pohyb nahoru máme

\begin{displaymath}
x=r,~~~y=H-r\varphi,~~~v_x=0,~~~v_y=-r\omega'=-r\omega_m
+r\omega,
\end{displaymath}

kde

\begin{displaymath}
\omega=\frac{2}{R}\sqrt{\frac{gr\varphi}{1+2(r/R)^2}}.
\end{displaymath}

e)
Změna hybnosti disku v okolí jeho obratu je

\begin{displaymath}
\Delta p_y=2Mr\omega_m.
\end{displaymath}

Tato změna nastane za dobu přibližně

\begin{displaymath}
\Delta t\simeq \frac{\pi}{\omega_m}.
\end{displaymath}

Přitom vlákno napíná síla velikosti

\begin{displaymath}
T'\simeq \frac12Mg+\frac12\frac{\Delta p_y}{\Delta t}.
\end{displaymath}

Po dosazení a úpravě dostaneme

\begin{displaymath}
T'=\frac12Mg\left(1+\frac{2r\omega_m^2}{\pi g}\right).
\end{displaymath}

Podmínka, aby nastalo přetržení vlákna, je $T'<T_m$, po dosazení za $T'$ a $\omega_m$ ($H$ položíme rovno $s_m$) a úpravě máme

\begin{displaymath}
s<s_m=\frac{\pi r}{4}\left(\frac{2T_m}{Mg}-1\right) \left[1+
\frac12 \left(\frac{R}{r}\right)^2\right].
\end{displaymath}

Výsledek:

b) $E_1\simeq 9,7.10^{-3}$J, $p_1=5,0.10^{-3}$, $p_2=5,0.10^{-3}$, c) $T\simeq 2$N, e) $ s< s_m \simeq 1,9$m.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.1.5 Maxwellovo kyvadlo O úroveň výše: 2.1.5 Maxwellovo kyvadlo Pokračovat: 2.1.6 Kmity misky na
Milan Šiňor
2000-02-17