[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.2 Vlny O úroveň výše: 3.2 Vlny Pokračovat: 3.2.2 Program STRUNA.FM -

  
3.2.1 Program VLDIS 1/2/3 - Vlny, disperze, fázová a grupová rychlost

Program ilustruje šíření vln v různých prostředích. Na jednoduchých simulačních modelech je možné si vyzkoušet, jak se vlna prostředím šíří v závislosti na volbě budící frekvence a vlnového čísla.

Literatura:
Main G. I.: Kmity a vlny ve fyzice, Academia, Praha 1990

Poznámka:
Program vyžaduje ke své činnosti knihovnu FAMLIB.FML.
K dispozici je také záznamník VLDIS.FMN.

Program VLDIS1.FM (33 kB).
Program VLDIS2.FM (50 kB).
Program VLDIS3.FM (50 kB).
Celý soubor programů Kmity v komprimované podobě (32 kB).Milan Šiňor
2000-02-17