[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.2.1 Program VLDIS 1/2/3 O úroveň výše: 3.2 Vlny Pokračovat: 3.3 Geometrická optika

  
3.2.2 Program STRUNA.FM - Kmity struny

Program ilustruje problém kmitu struny upevněné na koncích. Je studován průběh kmitu této struny po vybuzení vln vychýlením struny v příčném směru v jednom bodě. Je formulována vlnová rovnice, jež je pak řešena numericky. Je popsán princip elementární metody konečných diferencí pro řešení parciální diferenciální sitě a ukázáno animované řešení.

Literatura:
JAMES M.L., SMITH G.M., WOLFORD,J.C.: Applied Numerical Methods in Digital Computation. Harper & Row, New York 1985. Chap. 8.

Program STRUNA.FM (22 kB).
Celý soubor programů Kmity v komprimované podobě (32 kB).Milan Šiňor
2000-02-17