[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.15.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.16.1 Řešení

2.7.16 Magnetická rezonance **

Zadání: Přiložíme-li k látce proměnné magnetické pole, může rezonovat s atomárními (elektronovými) i jadernými (protonovými) magnetickými momenty. V oblasti rezonance je z pole odnímána energie a snadno je možné experimentálně najít oblast rezonance. Určete výpočtem rezonanční frekvenci.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17