[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.16 Magnetická rezonance ** O úroveň výše: 2.7.16 Magnetická rezonance ** Pokračovat: 2.7.17 Řešení Schrödingerovy rovnice

2.7.16.1 Řešení

V magnetickém poli B je energie magnetického dipólu

\begin{displaymath}
W=-\overrightarrow{\mu }\cdot\overrightarrow{B}=-g\frac{\lef...
...=-g\frac{\left\vert e\right\vert \hbar }{2m}\>j_{z}B\textrm{ }.\end{displaymath}

Tato přídavná energie rozštěpí původní energetickou hladinu elektronu v obalu nebo protonu v jádře na ekvidistantní podhladiny se vzdáleností.

\begin{displaymath}\Delta W=g\frac{\left\vert e\right\vert \hbar }{2m}\>B\textrm{ }.\end{displaymath}

Systém může mezi hladinami přeskakovat a absorbovat nebo emitovat odpovídající kvanta elektromagnetického záření. Příslušná rezonanční frekvence je.

\begin{displaymath}
\omega _{rez}=g\frac{\left\vert e\right\vert }{2m}\>B=\frac{g}{2}\ \omega _{c\textrm{ }.}\end{displaymath}

Snadno určíme rezonanční frekvenci pro elektrony (rezonance na atomech a molekulách) a pro protony (jaderná magnetická rezonance):

\begin{displaymath}
f_{rez}=\frac{\omega _{rez}}{2\pi }=\frac{\left\vert e\right...
...xtrm{atom}\\
0.76\textrm{ kHz} &\textrm{jádro.}\\
\end{array}\end{displaymath}

Měřením rezonance lze určovat Landého \(g\) faktory pro různé atomy a jádra.Milan Šiňor
2000-02-17