[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.14.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.15.1 Řešení

2.7.15 Planckovy škály **

Zadání: Nalezněte mocninné kombinace gravitační konstanty \(G \), Planckovy konstanty \(\hbar \) a rychlosti světla \(c \), které mají rozměr času, délky, hmotnosti a energie. Tyto veličiny se nazývají Planckovy škály a představují "přirozené" jednotky těchto veličin.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17