[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.14 Disperzní relace relativistické O úroveň výše: 2.7.14 Disperzní relace relativistické Pokračovat: 2.7.15 Planckovy škály **

2.7.14.1 Řešení

Oběma postupy rychle dostaneme disperzní relaci

\begin{displaymath}
\omega ^{2}=c^{2}k^{2}+\frac{m_{0}^{2}c^{4}}{\hbar
^{2}}\qq...
...ad\omega
=ck\sqrt{1+\frac{m_{0}^{2}c^{2}}{\hbar ^{2}k^{2}}}\, ,\end{displaymath}

která má po matematické stránce stejný tvar jako disperzní relace řádné elektromagnetické vlny v ionizovaném prostředí. Nyní již zbývá určit fázovou a grupovou rychlost:

\begin{displaymath}v_f=\frac{\omega}{k}=c\>\sqrt{1+\frac{m_0^2 c^2}{\hbar^2k^2}}=c\>\sqrt{1+\frac{m_0^2 c^2 \lambda ^2}{4\pi^2\hbar^2}}\ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}v_g=\frac{\partial\omega}{\partial k}= 1/\sqrt{1+\frac{m_0^2 c^2 \lambda ^2}{4\pi^2\hbar^2}}\ ,\end{displaymath}

Mezi fázovou a grupovou rychlostí relativistické Klein-Gordonovy částice platí jednoduchý vztah \(v_{f}v_{g}=c^{2} \). Je-li grupová rychlost podsvětelná, musí být fázová rychlost nadsvětelná.Milan Šiňor
2000-02-17