[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.13.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.14.1 Řešení

2.7.14 Disperzní relace relativistické částice **

Zadání: Nalezněte disperzní relaci pro částici-vlnu podléhající Klein-Gordonově rovnici. Můžete využít relativistický vztah pro energii a pomocí de-Broglieových relací převézt částicové vlastnosti na vlnové a nebo do Klein-Gordonovy rovnice dosadit rovinnou vlnu ve tvaru \(\exp [\textrm{i}({\bf kx}-\omega t)] \). Skutečná vlna by byla z těchto rovinných vln složená (Fourierova transformace).

a) Odvoďte vztahy pro fázovou a grupovou rychlost. Přepište výsledek do vlnových délek.

b) Jaký je vztah mezi fázovou a grupovou rychlostí u relativistické částice?Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17