[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.13 Klein-Gordonova rovnice ** O úroveň výše: 2.7.13 Klein-Gordonova rovnice ** Pokračovat: 2.7.14 Disperzní relace relativistické

2.7.13.1 Řešení

Použijeme-li standardní Schrödingerovy operátory

\begin{displaymath}E\rightarrow \textrm{i}\hbar \frac{\partial }{\partial t} \ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}\textbf{p}\rightarrow -\textrm{i}\hbar {\bf\nabla} \ ,\end{displaymath}

získáme ze vztahu pro energii Klein-Gordonovu rovnici

\begin{displaymath}(\Delta -\frac{1}{c^{2}}\frac{\partial ^{2}}{\partial ^{2}t^{2}}-\frac{m_{0}^{2}c^{4}}{\hbar ^{2}})\psi =0 \ .\end{displaymath}

Pomocí D'Alambertova operátoru má rovnice jednodušší zápis


\begin{displaymath}(\Box -\frac{m_{0}^{2}c^{4}}{\hbar ^{2}})\psi =0 \ .\end{displaymath}

Jde o relativistickou analogii Schrödingerovy rovnice pro částice s nulovým spinem (skalární, Klein-Gordonovy částice).Milan Šiňor
2000-02-17