[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.12.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.13.1 Řešení

2.7.13 Klein-Gordonova rovnice **

Zadání: Ve Schrödingerově rovnici se používá nerelativistický výraz pro energii \(E=p^{2}/2m+V \). Nalezněte relativistickou analogii Schrödingerovy časové rovnice (tzv. Klein-Gordonovu rovnici).

Návod: \(E^{2}=p^{2}c^{2}+m^{2}c^{4} \).Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17