[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.12 Velikost momentu hybnosti O úroveň výše: 2.7.12 Velikost momentu hybnosti Pokračovat: 2.7.13 Klein-Gordonova rovnice **

2.7.12.1 Řešení


\begin{displaymath}b_{z}=m\hbar;\qquad m=-l,...,+l \ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}b_{z}=-2\hbar,-1\hbar ,0\hbar ,+1\hbar ,+2\hbar \ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}\overline{b_{z}^{2}}=\frac{4\hbar ^{2}+\hbar ^{2}+0+\hbar ^{2}+4\hbar ^{2}}{5}=2\hbar ^{2}\ ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}\overline{b^{2}}=\overline{b_{x}^{2}+b_{y}^{2}+b_{z}^{2}}=6\hbar ^{2} \ .\end{displaymath}

projekce.gif

Poznámka: Pokuste se najít výsledek pro libovolné \(l \). Správný výsledek je \(\overline{b^{2}}=l(l+1)\hbar ^{2} \ .\)Milan Šiňor
2000-02-17