[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.10.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.11.1 Řešení

2.7.11 Magnetizace paramagnetika **

Zadání: Nalezněte magnetizaci v paramagnetiku.

Návod: Atom paramagnetika má permanentní magnetický moment. Elektrony v atomovém obalu jsou totiž nespárovány (obdoba polárních látek v elektrostatice). Výsledný spin atomu \(j=1/2 \). Tomu odpovídají dvě možné hodnoty projekce spinu a dvě možné hodnoty magnetického momentu:


\begin{displaymath}\mu _{\pm 1/2}=\pm g\mu _{B} \ .\end{displaymath}

Bohrův magneton jsme označili \(\mu _{B} \)\(g\) je Landého faktor. Po zapnutí vnějšího pole se část magnetických dipólů orientuje do směru pole a vzniká nenulová magnetizace materiálu. Počet orientovaných spinů roste s klesající teplotou, paramagnetický jev je tedy silně závislý na teplotě. Vystředujte obě možné hodnoty magnetického momentu přes Boltzmannovo rozdělení.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17