[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.10 Magnetický moment O úroveň výše: 2.7.10 Magnetický moment Pokračovat: 2.7.11 Magnetizace paramagnetika **

2.7.10.1 Řešení

Spočtěme magnetický moment:

\begin{displaymath}\mu =IS=\frac{Q}{T}\ \pi R^{2}=\frac{Q}{2\pi R/v}\ \pi R^{2}=\frac{Q}{2m}\ mvR=\frac{Q}{2m}\ b \ .\end{displaymath}

magnetický moment je tak skutečně úměrný momentu hybnosti vzhledem k ose rotace s koeficientem \(Q/2m \).

Poznámka 1: Souvislost magnetického momentu s momentem hybnosti je důvodem, proč se kvantové číslo \(m \) popisující projekci momentu hybnosti nazývá magnetické kvantové číslo.

Poznámka 2: V kvantové teorii se většinou požívá bezrozměrný moment hybnosti \(L\equiv b/\hbar \) a platí vztah

\begin{displaymath}\mu =g\mu _{B}L;\qquad \mu _{B}\equiv \frac{Q\hbar }{2m} \ .\end{displaymath}

Koeficient g se nazývá Landého faktor a závisí na degeneraci kvantového stavu a \(\mu _{B} \) je tzv. Bohrův magneton.Milan Šiňor
2000-02-17