[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.11 Magnetizace paramagnetika ** O úroveň výše: 2.7.11 Magnetizace paramagnetika ** Pokračovat: 2.7.12 Velikost momentu hybnosti

2.7.11.1 Řešení


\begin{displaymath}M=n<\mu >\ =n\frac{\mu_{+1/2}\exp\left[\frac{\mu _{+1/2}B}{kT...
... _{+1/2}B}{kT}\right]+\exp\left[\frac{\mu_{-1/2}B}{kT}\right]}=\end{displaymath}


\begin{displaymath}=n\frac{g\>\mu_{B}}{2}\frac{\exp\left[\frac{g\>\mu_{B}B}{2kT}...
...u_{B}B}{2kT}\right]+\exp\left[\frac{-g\>\mu_{B}B}{2kT}\right]}=\end{displaymath}


\begin{displaymath}=\frac{n\>g\>\mu_{B}}{2}\>\>\textrm{tanh}\>[\frac{g\>\mu_{B}B}{2kT}] \ .\end{displaymath}

Při velkých polích a nízkých teplotách dochází k saturaci, všechny spiny jsou již orientovány a další zvyšování pole nepřináší zvětšení magnetizace. Saturační hodnota pole je \(M\approx M_{S}\approx
n\frac{g\mu_B}{2} \).Milan Šiňor
2000-02-17