[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.3.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.4.1 Řešení

2.7.4 Komutátor x, d/dx

Zadání: Nalezněte komutační relaci mezi operátorem násobení souřadnicí a operátorem derivování.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17