[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.2.1 Řešení O úroveň výše: 2.7 Kvantová fyzika Pokračovat: 2.7.3.1 Řešení

2.7.3 Vodíkové čáry H$_{\alpha }$ a H$_{\beta }$

Zadání: Nalezněte vlnové délky vodíkových čar H\(_{\alpha}\) a H\(_{\beta } \) (přechod z hladin \(n = 3\) a \(n = 4\) na hladinu \(m = 2\)). Nalezněte relativní tloušťku těchto čar za předpokladu, že emisní akt trvá \(10^{-8} \) s.

elektron.gifSubsections

Milan Šiňor
2000-02-17