[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.7.2 Bohrův model - O úroveň výše: 2.7.2 Bohrův model - Pokračovat: 2.7.3 Vodíkové čáry H

2.7.2.1 Řešení

Předpokládejme, že elektron se pohybuje v obalu jen po drahách na jejichž obvod se vejde celistvý násobek de-Brogileových vln:

\begin{displaymath}n\lambda =2\pi r_{n};\qquad n=1,2,... \ .\end{displaymath}

Vlnovou délku \(\lambda \) určíme z de-Broglieho relace

\begin{displaymath}p=\hbar k~\qquad \Rightarrow \qquad mv=\frac{2\pi \hbar }{\la...
... }\qquad \Rightarrow \qquad \lambda =\frac{2\pi \hbar }{mv} \ .\end{displaymath}

Po jednoduché úpravě máme kvantovací podmínku

\begin{displaymath}mv_{n}r_{n}=n\hbar;\qquad n=1,2,... \ ,\end{displaymath}

což je právě podmínka kvantování momentu hybnosti.Milan Šiňor
2000-02-17