[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.11.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.12.1 Řešení

2.6.12 Spektrum Síria

Zadání: Sodíková čára $D_{1}$ $(\lambda_{1} = 589,593~ \mathrm
{nm})$ ve spektru Síria se ročně posune až o hodnotu $\Delta
\lambda_{1} = 0,096~ \mathrm {nm}$ k červenému okraji. Jakou rychlostí se vzdaluje Sírius od Země?Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17