[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.12 Spektrum Síria O úroveň výše: 2.6.12 Spektrum Síria Pokračovat: 2.7 Kvantová fyzika

2.6.12.1 Řešení

Jde o aplikaci Dopplerova principu v optice. Je-li $c$ rychlost světla o kmitočtu $f_{1}$ a přibližuje-li se zdroj rychlostí $v_{1}$, zvýší se pro pozorovatele, který je v klidu, kmitočet $f_{1}$ na $f_{2}$

\begin{displaymath}
f_{2} = f_{1}-\frac {c}{c-v}.
\end{displaymath}

Pro $f_{1}$ a $f_{2}$ platí

\begin{displaymath}
f_{1} = \frac {c}{\lambda_{1}}; \qquad f_{2} = \frac {c}{\lambda_{2}} = \frac {c}{\lambda_{1} + \Delta \lambda_{1}},
\end{displaymath}

neboť posun k červenému okraji spektra znamená $\lambda_{2} > \lambda_{1}$, takže

\begin{displaymath}
\lambda_{2} = \lambda_{1} + \Delta \lambda_{1}.
\end{displaymath}

Odtud

\begin{displaymath}
c-v =c \frac {\lambda_{1} + \Delta \lambda_{1}}{\lambda_{1}},
\end{displaymath}

takže

\begin{displaymath}
v =c - c \frac {\lambda_{1} + \Delta \lambda_{1}}{\lambda_{1}} = -c\frac { \Delta \lambda_{1}}{\lambda_{1}}.
\end{displaymath}

Po dosazení číselných hodnot je

\begin{displaymath}
v \doteq -3.10^8\frac {96.10^{-3}.10^{-9}}{589,6.10^{-9}}~ \mathrm {m.s^{-1}} = -4,88.10^4~ \mathrm {m.s^{-1}}.
\end{displaymath}

Jelikož je rychlost záporná, znamená to, že se Sírius vzdaluje od Země rychlostí $48,8~ \mathrm {km.s^{-1}}$.Milan Šiňor
2000-02-17