[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.11 Newtonovy skla O úroveň výše: 2.6.11 Newtonovy skla Pokračovat: 2.6.12 Spektrum Síria

2.6.11.1 Řešení

obr16.gif

Interference světla vznikne odrazem jednak na horní vrstvě (1) jednak na dolní vrstvě (2) Newtonových skel (viz. obrázek).

\begin{displaymath}
2y= (2k+1) \frac {\lambda}{2}.
\end{displaymath} (2.82)

Mezi $y$ a poloměrem kruhu platí vztah (obr. 133) (Euklidova věta)

\begin{displaymath}
(2r-y)y = \varrho^2.
\end{displaymath}

Protože $y$ je malé, je možno psát přibližně
\begin{displaymath}
2y \cong \frac {\varrho^2}{r},
\end{displaymath} (2.83)

dosadíme-li (4) do (3)

\begin{displaymath}
\varrho^2 = (2k+1)\frac {\lambda}{2} r.
\end{displaymath}

V našem případě známe pro pátý kruh $(k = 4)$ $\varrho_{1}$$\lambda_{1}$ při světle sodíkového světla a $\varrho_{2}$ při světle červeném. Platí tedy

\begin{displaymath}
\left( \frac {\varrho_{1}} {\varrho_{2}} \right)^2 = \frac {\lambda_{1}}{\lambda_{2}},
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lambda_{2} = \lambda_{1} \left( \frac {\varrho_{1}} {\varrho_{2}} \right)^2 .
\end{displaymath}

Po dosazení číselných hodnot je

\begin{displaymath}
\lambda_{2} = 589 \frac {19} {17,6}~ \mathrm {nm} = 689~ \mathrm {nm}.
\end{displaymath}


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.11 Newtonovy skla O úroveň výše: 2.6.11 Newtonovy skla Pokračovat: 2.6.12 Spektrum Síria
Milan Šiňor
2000-02-17