[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.10.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.11.1 Řešení

2.6.11 Newtonovy skla

Zadání: V červeném světle byl průměr pátého tmavého interferenčního kruhu v Newtonových sklech v procházejícím světle $2\varrho_{2} = 19~ \mathrm {mm}$. V sodíkovém světle $(\lambda_{1} =
589~ \mathrm {nm})$ byl průměr $2\varrho_{2} = 19~ \mathrm {mm}$. Jaká hodnota plyne z tohoto měření pro vlnovou délku červeného světla?Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17