[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.10 Klínová vrstva vzduchu O úroveň výše: 2.6.10 Klínová vrstva vzduchu Pokračovat: 2.6.11 Newtonovy skla

2.6.10.1 Řešení

obr15.gif

V obecné vzdálenosti $x$ od břitu má vzduchová klínová vrstva tloušťku (dle obrázku)

\begin{displaymath}
d = x \tan \varphi = x\frac {h}{a}.
\end{displaymath} (2.80)

V blízkém okolí tohoto místa ji je možno považovat s dostatečnou přesností za planparalelní. Tmavé interferenční proužky vznikají tam, kde je splněna podmínka minima interference

\begin{displaymath}
\Delta = 2d \sqrt {n^2 - \sin^2\alpha} + \frac {\lambda}{2} = (2k+1)\frac {\lambda}{2},\\
\end{displaymath}

kde pro vzduch $n \doteq 1$ a $k = 1, 2, 3, \ldots $. Po dosazení a úpravě

\begin{displaymath}
2d \sqrt {1 - \sin^2\alpha} = 2k\frac {\lambda}{2},
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
2d \cos \alpha = k\lambda.
\end{displaymath} (2.81)

Po dosazení (1) a (2)

\begin{displaymath}
2x\frac {h}{a} \cos \alpha= k\lambda \Rightarrow x = k\lambda \frac {a}{2h\cos\alpha}.
\end{displaymath}

Dva sousední interferenční proužky mají potom vzdálenost

\begin{displaymath}
\Delta x = x_{2} - x_{1} = 2\lambda \frac {a}{2h\cos\alpha} ...
...bda \frac {a}{2h\cos\alpha} = \lambda \frac {a}{2h\cos\alpha},
\end{displaymath}

odkud $\lambda = 2\frac {h} {a} \Delta x \cos \alpha$. Po dosazení číselných hodnot platí

\begin{displaymath}
\lambda = 2\frac {0,05} {100} 1,18 \frac {1}{2}~ \mathrm {mm} = 0,589.10^{-3}~ \mathrm {mm} = 589 ~\mathrm {nm}.
\end{displaymath}


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.10 Klínová vrstva vzduchu O úroveň výše: 2.6.10 Klínová vrstva vzduchu Pokračovat: 2.6.11 Newtonovy skla
Milan Šiňor
2000-02-17