[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.9.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.10.1 Řešení

2.6.10 Klínová vrstva vzduchu

Zadání: Tenká klínová vrstva vzduchu je vytvořena ze dvou skleněných broušených destiček o čtvercových základnách 10 cm x 10 cm, mezi něž je na jedné straně vložena fólie o tloušťce 0,05 mm. Určete vlnovou délku monochromatického světla, která dopadá na horní destičku pod úhlem $\alpha = 60^{\mathrm {o}}$. Vzdálenost sousedních tmavých interferenčních proužků je 1,18 mm.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17