[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.8.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.9.1 Řešení

2.6.9 Optická mřížka a ohybové jevy

Zadání: Na mřížku na průchod, která má 500 vrypů na 1mm, dopadá kolmo svazek rovnoběžných paprsků bílého světla. Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti 30cm, umístěné těsně za mřížkou, se vytvoří na vhodně umístěném stínítku spektrum.

Vypočítejte, v jaké vzdálenosti od sebe na stínítku je

a)
červená a fialová část spektra druhého řádu, určete jejich úhlovou polohu,
b)
konec prvého řádu a počátek druhého řádu spektra.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17