[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.6 Odraz světla na O úroveň výše: 2.6.6 Odraz světla na Pokračovat: 2.6.7 Pozorování interference

2.6.6.1 Řešení

a)
Pro interferenční maxima světelné vlny na planparalelní destičce platí vztah

\begin{displaymath}
2d\sqrt{n^2-\sin^2 \alpha}=(2k-1)(\lambda/2),
\end{displaymath}

kde $k$ je řád maxima světelné vlny. Z toho
\begin{displaymath}
k=\frac{2d\sqrt{n^2-\sin^2\alpha}}{\lambda}+\frac12,
\end{displaymath} (2.75)

$k$ je celé číslo.

Výsledek: Pro dané hodnoty vychází $k = 580$.

b)
Ze vztahu (13) určíme řád $k$ interferenčního maxima ve středu stínítka. Sousední maximum bude např. řádu $k_1=k+1$ (může být i $k-1$), které vznikne pod úhlem $\alpha$,

\begin{displaymath}
2d\sqrt{n^2-\sin^2\alpha_1}=(2k_1-1)\frac{\lambda}{2}=
(2k+1)\frac{\lambda}{2}.
\end{displaymath}

Do tohoto vztahu dosadíme za $k$ výraz (1) a vypočítáme $\alpha_1$:

\begin{displaymath}
\alpha_1=\arcsin \sqrt{n^2-\left(\frac{\lambda}{2d}
+\sqrt{n^2-\sin^2\alpha}\right)^2}.
\end{displaymath}

vlny13.gif
Obr. 13

Z obr. 13

\begin{displaymath}
\varphi=\alpha - \alpha_1
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
a=z\tan \varphi \simeq z\varphi~~~~\mbox{pro~malé}~\varphi.
\end{displaymath}

Za $z$ dosadíme

\begin{displaymath}
z=2\frac{h}{\cos \alpha}
\end{displaymath}

a máme výsledek

\begin{displaymath}
a\simeq \frac{2h\varphi}{\cos \alpha}.
\end{displaymath}

Výsledek: Pro dané hodnoty $a = 22$mm.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.6 Odraz světla na O úroveň výše: 2.6.6 Odraz světla na Pokračovat: 2.6.7 Pozorování interference
Milan Šiňor
2000-02-17