[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.5.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.6.1 Řešení

2.6.6 Odraz světla na slídové destičce

Zadání: Zdroj $Z$ vyzařuje ve vakuu monochromatické světlo o vlnové délce $\lambda$, které dopadá na slídovou destičku tloušťky $d$ a indexu lomu $n$. Po odrazu na destičce dopadají světelné vlny na stínítko $t$, které je umístěno kolmo na směr jejich šíření. Zdroj světla a stínítko se nacházejí ve výšce $h$ nad destičkou, $h\gg d$. Úhel dopadu i odrazu světelné vlny na destičku je $\alpha$ (obr. 12).

vlny12.gif
Obr. 12

a)
Určete řád $k$ světelného maxima, které vzniká ve středu stínítka $S$.

b)
Určete vzdálenost $a$ dvou sousedních světelných maxim ve střední části stínítka.

c)
Jaký průměr $D$ musí mít zdroj světla, považujeme-li ho za rovinný a kolmý na směr šíření světelné vlny, aby došlo ke spojitému osvětlení stínítka?

Úlohu řešte pro hodnoty: $\lambda = 560$nm, $d = 0,150$mm, $n = 1,40$, $h = 1,00$m, $\alpha = 62,7^{\circ}$.Subsections
[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.5.1 Řešení O úroveň výše: 2.6 Fyzikální optika Pokračovat: 2.6.6.1 Řešení
Milan Šiňor
2000-02-17