[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.6.4 Průchod světla hranolem O úroveň výše: 2.6.4 Průchod světla hranolem Pokračovat: 2.6.5 Difrakce světla na

2.6.4.1 Řešení

a)
Podle obr. 8 $\varphi=\beta'$. Na zadní stěně hranolu dochází k úplnému odrazu, proto $\beta'\geq \alpha_m$ a tedy $\alpha_m\leq \varphi\leq 90^{\circ}$. Pro úhel $\alpha_m$ platí: $\sin \alpha_m=1/n$.

Výsledek: Pro danou hodnotu je $45^{\circ}\leq \varphi
\leq 90^{\circ}$.

vlny07.gif vlny08.gif
Obr. 7 Obr. 8

b) Podle obr. 9 je $\varphi=\beta$. Ze zákona lomu vyplývá


\begin{displaymath}
\sin \varphi =\frac{1}{n}\sin \alpha,
\end{displaymath}

Výsledek: pro zadané hodnoty je $\varphi\simeq 37^{\circ}45'$.

vlny09.gif vlny10.gif
Obr. 9 Obr. 10

c) Podle obr. 10 je $\varphi=\beta+\beta''$. Podmínka pro úplný odraz je $\beta''\geq \alpha_m$, takže $\varphi \geq \beta +
\alpha_m$, přičemž $\sin \alpha_m= \frac{1}{n}$.

Výsledek: Pro zadané hodnoty je $82^{\circ}45'\leq \varphi
\leq 90^{\circ}$.Milan Šiňor
2000-02-17